Kurser

Individuelt  tilpassede kurser i fagligt, akademisk eller alment engelsk og dansk

Fagligt engelsk
Enhver branche har sine normer. Det gælder om at kende koden og dermed styrke sin position. Det drejer sig ikke om at tale 'the Queen's English', men at føle sig godt rustet til udstationeringen, mødet eller det daglige samarbejde med udenlandske kunder og medarbejdere.

Engelsk udtale
Mange med et godt kendskab til engelsk er usikre på deres udtale. Danskere frygter at ’det lyder for dansk’, og mødet mellem dansktalende og fx kinesisktalende medarbejdere kan skabe problemer. Modersmålet vil altid præge udtalen af fremmedsproget, men med en koncentreret indsats kan der opnås store fremskridt på kort tid. Vores ekspertise i engelsk fonetik har hjulpet mange gennem målrettet træning. Forløb tilrettelægges for enkeltpersoner og mindre grupper.

Dansk som andetsprog
Vi tilbyder særligt tilrettelagte kurser i dansk for udlændinge, både for begyndere og på videregående niveauer. Vores erfaring med indvandrere, forskere og studerende sikrer målrettede og effektive kursusforløb.

Akademisk engelsk
Kurser i akademisk engelsk udbygger deltagernes indblik i normerne for publikation i engelsksprogede tidsskrifter. Med basis i øvelser og deltagernes egne tekster arbejdes med tekstorganisering og sprogrigtighed, fx brug af den rette tid, formalitet, forfatterstemme og karakteristisk sætningsopbygning der sikrer flow i sproget.

Kurserne bygger på mange års erfaring med undervisning i erhvervssprog, akademisk kommunikation og andetsprog.

Kunder
Forskerskolen ved Sundhedsvidenskab, Københavns Universitet
RTX A/S, Nørresundby
Velux A/S, Østbirk
BAe A/S, Nørresundby 
Socialforvaltningen, Aalborg Kommune
Nykredit, Aalborg
Forskerskolen ved Humaniora, Aalborg Universitet
Institut for Energiteknik, AAU
Institut for Elektroniske Systemer, AAU
CIP, Institut for Produktion, AAU
COWI Consult, Aalborg 

Skriv til "morten snabel-a ikontext punktum dk" for at få mit nyhedsbrev med sproglige kalorier, der hjælper dig til at skrive bedre – både engelsk og dansk.

ikonTEXT
  • v/Morten Berg
  • Provstejorden 22
  • 9000 Aalborg
  • Telefon 2990 5347
  • E-mail   text@ikontext.dk
Reklamebureau Ultimate Web